Primăria comunei Galicea
Județul Vâlcea

Regulament de organizare si functionare