PRIMARIA COMUNEI GALICEA

Judetul Valcea

Logo Popam

TURISM


    OBIECTIVE TURISTICE


    Specific romanilor este construirea de biserici si manastiri, regula de la care nici comuna Galicea nu s-a abatut; astfel pe teritoriul acesteia s-au ctitorit cinci biserici si o manastire, pe care le vom prezenta succint:

    - Biserica cu hramul "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" cu zid de incinta a fostului schit Flamanda, ctitorie din anul 1596 a lui Theodosie Rudeanu, mare logofat al voievodului Mihai Viteazul. Se afla situata in satul Valea Raului, apropiat de muzeul "Nicolae Balcescu" astfel putandu-se realiza un circuit turistic care ar incanta pe oricine, circuit turistic ce ar putea fi prelungit cu vizitarea bisericii cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" 1752, cu picturi murale interioare din satul Teiu; biserica cu hramul "Sfantul Nicolae" din secolul al XVIII-lea, refacuta în 1821 din satul Cocoru; Biserica cu hramul "Sfintii Voievozi" (1833) cu picturi originare in altar si pronaos si cu prodvor adaugat in 1890 in satul Bratia din Deal; biserica din satul Cremenari datata din  anii 1826-1828;
    - iar ca un ultim punct de atractie "Popasul Bratienilor" din satul Bratia Vale,  avand ca priveliste o Delta in miniatura a raului Olt.
    Pentru o comuna de rang mijlociu Galicea dispune de o bogata atestare a asezarilor umane care au fost descoperite, asezari datate  de catre Ministerul Culturii si Cultelor, Institutul National al monumentelor istorice, dupa cum urmeaza:
          1. Situl arheologic din satul Cocoru si cele doua asezari datate din epocile Latene si Hallstatt
          2. Situl arheologic de la Cremenari, asezare datata inperioada Latene si Neolitic
          3. Situl arheologic cu cele doua asezari din satul Teiu datate in perioada Hallsttatt si Epoca Bronzului.     FACILITATI OFERITE INVESTITORILOR
    Flexibilitate din partea autoritatilor locale si a parteneriatului public si privat, concesionare terenuri, consiliere.


     PROIECTE DE INVESTITII
    Proiecte preaderare  implementate:
    Program Phare: "Sistem zonal de salubrizare"
    Program Sapard: "Modernizare drumuri comunale".